11 Aralık 2018 Çırağan Palace Kempinski

Katılım Talebi Formu

(Etkinliğe katılım, taleplerin değerlendirilmesi doğrultusunda davetiye ile sağlanacaktır.)

Kişisel Bilgiler


Kurumsal Bilgiler

Katılım Koşullar

Shield Siber Güvenlik Konferansı katılım talep formunun web üzerinden doldurulması konferansa katılımınızı garanti etmez. Katılım salon kontenjanı ile sınırlı olmakla beraber katılımcıların konferans günü kişiye özel davetiye ile kayıt masasına başvurmalarını şart koşar.

Shield Siber Güvenlik Konferansı komitesi ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile sponsorlar veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. Shield Siber Güvenlik Konferans komitesinin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

Paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, şirket, e-posta, cep telefonu vd) toplanmasına, Shield Siber Güvenlik Konferansı sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.