11 Aralık 2018 Çırağan Palace Kempinski

Katılım Talebi Formu

Bu form üzerinden etkinliğe katılım talebi oluşturmanız, DAVETİYE yerine geçmez ve/veya DAVETİYE alacağınız anlamına gelmez. Formu doldurduktan sonra talebinizin ulaştığına istinaden alacağınız eposta da DAVETİYE yerine geçmez ve etkinliğe katılım talebinizin ONAYLANDIĞI ANLAMINA GELMEZ.

Etkinlik davetiyeleri, talepler doğrultusunda değerlendirilerek onaylanan katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Kişisel Bilgiler


Kurumsal Bilgiler

Katılım Koşullar

Shield Siber Güvenlik Konferansı Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından 11 Aralık 2018 tarihinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul Türkiye adresinde düzenlenecektir. İşbu web sitesi üzerinden bu kayıt formunun doldurulması konferansa katılımınızın onaylandığı anlamına gelmeyeceği gibi, konferansa katılım konusunda bir talep hakkı da doğurmayacaktır. Katılım salon kontenjanı ile sınırlı olup Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. davet edilenler ile formu dolduranlar arasından katılımı uygun görülenlerden online veya basılı olarak kendilerine katılım davetiyesi iletilenler etkinliğe kabul edilecektir. Adına davet gönderilen kişi yerine başka bir kişinin katılım müracaatında bulunması durumunda etkinliğe kabul edilemeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Shield Siber Güvenlik Konferansı katılım talep formunun Şirketimiz Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş.’ye ait işbu web sitesi üzerinden doldurarak paylaştığınız kişisel verileriniz (ad-soyad, e-posta, cep telefonu ve kayıt formunda yer alan diğer bilgiler) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca; konferansa katılacakları belirlemek, başvuranların ve katılımcıların çalıştıkları sektör, meslekleri, ilgi alanları, şirketleri, vb. bilgilerine ilişkin istatistiki bilgileri elde etmek için profilleme yapmak, daha sonraki Shield konferansı ve benzer nitelikteki etkinliklerimiz veya Şirketimizin ürün ya da hizmetlerinin tanımı için iletişim sağlamak, Shield konferansına katılımınızı sağlamak, adınıza basılı veya elektronik davetiye düzenlenmesini sağlamak amaçlarıyla Şirketimiz bünyesinde kaydedilerek tutulacak, işlenecek, saklanacak ve konferans sponsorlarına ve Şirketimizin iş bağlantılarına, yüklenicilerine, tedarikçilerine, hizmet sağlayıcılarına ilgili hizmetlerin sağlanması için 6698 sy. Kanun’un 8. maddesine uygun şekilde ve gerekli teknik ve idari önlemler alınarak aktarılabilecektir. Ayrıca kimlik bilgisi ve iletişim bilgisi bilgileriniz, bir mahkeme kararı uyarınca adli mercilerle veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabilir.

Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) aracılığıyla ile Shield Siber Güvenlik Konferansı etkinliğine katılmak üzere paylaşmış olduğum kişisel verilerimin, Shield etkinlikleri konusunda pazarlama ve profilleme faaliyetleri yürütmek amacıyla yurt dışında yerleşik konferans sponsorlara aktarılmasına
onay veriyorum.

Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) ile Shield Siber Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere paylaşmış olduğum kişisel verilerimin SMS, e-posta veya cep telefonu kullanılarak Şirketin düzenleyeceği Shield etkinlikleri konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine
izin/onay veriyorum.